Tôi muốn lắp đặt phụ kiện vách ngăn vệ sinh THM cho khách sạn của mình không biết có phù hợp không ?

Phần nhôm của phụ kiện vách ngăn vệ sinh THM sẽ bao gồm những gì vậy mọi người ?

Thông thường thì phần nhôm của phụ kiện vách phu kien thm ngăn vệ sinh THM sẽ bao gồm : Nhôm U ( dùng thay thế ke góc ), Nhôm nóc, Nhôm V, Nhôm H (dùng khi phải nối tấm), Nhôm Hèm đấy bạn ạ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *